ברכת נרות שבת

במהלך ברכה לנרות שבת נאמנת ברכה על תאורת הנר. זוהי תפילה חשובה בבתים שלנו כשאנחנו חוגגים את תחילת השבת. נאמר על מנת להודות לאלוהים על הברכות שסיפק לנו. הברכה משמשת גם כדי לעזור לנו לזכור את השמחה שקיבלנו. איך נקרא ברכת השבת? בין המסורות החשובות ביותר של העם היהודי, תאורת נרות שבת היא סמל רב […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top